Samen in beweging naar de toekomst!

 

De Florence Nightingale is een kleinschalige school met superleuk schoolteam, een gedegen schoolprogramma met ruimte voor talent en een goed pedagogisch klimaat. 

Onze Cito-eindresultaten van de school liggen boven het Nederlands gemiddelde, hier zijn wij trots op! Iedereen draagt daar zijn of haar steentje aan bij: kinderen, ouders, leerkrachten en samenwerkingspartners. Zie voor meer informatie over de school de website https://scholenopdekaart.nl/ 


Wij koersen op een fijne basisschoolperiode voor uw kind en geloven dat kinderen zich het best kunnen ontwikkelen in een plezierige, veilige leeromgeving. Wij vinden het dan ook belangrijk dat iedereen hier op school een bijdrage levert. Respect, ontwikkeling en autonomie van het kind zijn daarbij onze uitgangspunten. Wij gaan voor goede resultaten in een optimale sfeer!

Heeft u interesse in ons unieke onderwijsaanbod en wilt u de school in werking zien? Wij heten u en uw kind(eren) van harte welkom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze speerpunten

Schoolplus in beeld

Snel naar