Samen in beweging naar de toekomst!

De Florence Nightingale is een kleinschalige school met een uitstekend pedagogisch klimaat. Wij hebben een uniek lesaanbod. Als enige school in Zoetermeer werken wij met SchoolPlus, een vorm van een verlengde schooldag. Alle leerlingen krijgen extra lessen in Engels, science, muziek, creatieve vakken, dans/drama, filosofie en koken. Kinderen ervaren op deze manier dat zij over meerdere talenten beschikken.
Wij geloven dat kinderen zich het best ontwikkelen in een plezierige, veilige leeromgeving. Dagelijks zetten we ons dan ook in om ons goede pedagogische klimaat te behouden en te verbeteren. Wij gaan voor goede resultaten in een optimale sfeer!

De Cito-eindresultaten van de school liggen boven het Nederlands gemiddelde, hier zijn wij trots op! Iedereen draagt daar zijn of haar steentje aan bij: kinderen, ouders, leerkrachten en samenwerkingspartners.

Heeft u interesse in ons unieke onderwijsaanbod en wilt u de school in werking zien? Wij heten u en uw kind(eren) van harte welkom.

BELANGRIJK:
Er is nog maar zeer beperkt ruimte voor aanmeldingen in onze kleutergroepen voor het lopende schooljaar 2021-2022.
Voor komend schooljaar 2022-2023 is aanmelden voor een kleutergroep nog wel mogelijk.


Door alle Covid-19 maatregelen vinden er dit jaar geen open dagen plaats en kunnen uw leerlingen van groep 8 en hun ouders zich lastiger oriënteren op hun schoolkeuze. 
De website van de VO Gids biedt de meest actuele informatie over de scholen uit de regio.
Ook kunnen de leerlingen op de individuele schoolpagina’s van de VO Gids rechtstreeks in contact komen met een VO school. Deze service zorgt er voor dat de voorbereiding van de leerlingen bij hun keuze gestructureerd en overzichtelijk wordt.


Onze speerpunten

Schoolplus in beeld

Snel naar