Onder het tabblad thuiswerken vindt u de handleiding voor het inloggen en werken met Moo en Google Classroom

Samen in beweging naar de toekomst!

De Florence Nightingale is een kleinschalige school met een uitstekend pedagogisch klimaat. Wij hebben een uniek lesaanbod. Als enige school in Zoetermeer werken wij met SchoolPlus, een vorm van een verlengde schooldag. Alle leerlingen krijgen extra lessen in Engels, science, muziek, creatieve vakken, dans/drama, filosofie en koken. Kinderen ervaren op deze manier dat zij over meerdere talenten beschikken.
Wij geloven dat kinderen zich het best ontwikkelen in een plezierige, veilige leeromgeving. Dagelijks zetten we ons dan ook in om ons goede pedagogische klimaat te behouden en te verbeteren. Wij gaan voor goede resultaten in een optimale sfeer!

De Cito-eindresultaten van de school liggen boven het Nederlands gemiddelde, hier zijn wij trots op! Iedereen draagt daar zijn of haar steentje aan bij: kinderen, ouders, leerkrachten en samenwerkingspartners.

Heeft u interesse in ons unieke onderwijsaanbod en wilt u de school in werking zien? Wij heten u en uw kind(eren) van harte welkom.
Onze speerpunten

Schoolplus in beeld

Snel naar