Kwalitatief goed onderwijs

Het team van de Florence Nightingale investeert veel in onderwijskwaliteit. Onze bekwame leerkrachten dragen zorg voor een goede instructie, een goed klassenmanagement en een fijne werksfeer.

Instructie op niveau

Op onze school wordt gewerkt met een – deels – doorbroken leerstofjaarklassensysteem, met als doel de leerlingen op het bij hen passende niveau onderwijs te geven. Er wordt gedifferentieerd op basis van instructie- en leerbehoeften van de kinderen. Dit betekent dat de leerlingen niet alle vakken in hun eigen groep volgen, maar dat het voor deze vakken mogelijk is dat ze voor de instructie en verwerking naar een andere groep gaan. Dit gebeurt voor de vakgebieden rekenen en lezen. Ieder kind krijgt zo op zijn eigen niveau instructie en zo sluiten we goed aan bij wat een kind nodig heeft.

Feedbackcultuur

We houden onszelf scherp door de feedbackcultuur: iedereen mag elkaar op een respectvolle manier aanspreken. Onze leerlingen mogen ook feedback geven en verwachtingen uitspreken. De leerkracht heeft een ambitieuze houding ten opzichte van de kinderen. Ze stellen samen doelen vast, waar de leerkracht feedback op geeft. De combinatie van onderwijskwaliteit, onderwijsaanbod en feedbackcultuur maakt ons onderwijs tot een succesformule.

Goede Cito-eindresultaten

De Cito-eindresultaten van de school liggen boven het Nederlands gemiddelde. Hier zijn wij trots op en iedereen draagt daar zijn of haar steentje aan bij. Onze werkwijze is transparant en we hebben laagdrempelig contact met ouders en kinderen. U wordt als ouder echt betrokken bij de ontwikkeling van uw kind.

Moderne middelen

De school werkt met moderne lesmethoden en elke groep beschikt over een digibord, computers, laptops en tablets. Onze moderne lesmethoden sluiten aan op de belevingswereld van kinderen. In de online leeromgeving (www.moo.nl) kan uw kind ook thuis in de cloud aan opdrachten en projecten werken. Tevens heeft uw kind de beschikking tot Microsoft Office.

Programmeren

Binnen ons onderwijs neemt ICT een belangrijke plaats in. In groep 1/2 werken we met Bee-Bots. Dat zijn kleine robots waarmee kinderen spelenderwijs leren programmeren. Vanaf groep 5 leren de kinderen programmeren met Scratch en Microbits. Door deze doorgaande leerlijn beschikken de kinderen aan het einde van de basisschool over voldoende digitale vaardigheden om te slagen op het Voortgezet Onderwijs.

Snel naar