Ouderbetrokkenheid

De betrokkenheid van ouders bij de school en open contact met de leerkracht zijn ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen en hebben een positief effect op de schoolprestaties. Wij zien ouders als opvoedkundig onderwijspartner en betrekken u nauw bij het leerproces van de kinderen.

Contactmomenten

Aan het begin van het schooljaar voeren we voorstelgesprekken. Tijdens deze gesprekken kunt u aangeven wat u komend schooljaar van de school en/of de leerkracht verwacht met betrekking tot de ontwikkeling van uw kind. Om uw kind nog beter te leren kennen, komt de leerkracht in groep 1/2 en groep 5/6 op huisbezoek. We delen op een informele manier informatie met elkaar over uw kind ten behoeve van zijn of haar ontwikkeling. We ontmoeten u graag tijdens deze geplande contactmomenten, maar ook tussendoor om even bij te praten.

Ouderkamer

Ouders kunnen op verschillende niveaus bij onze school betrokken zijn. Niet alleen bij het onderwijs aan de kinderen, maar ook via de ouderraad, medezeggenschapsraad of ouderkamer.

Eens in de zes weken komen ouders bijeen in de ouderkamer. Ouders spreken in een informele setting met elkaar over opvoeding, onderwijs en schoolontwikkeling. Soms komen externe sprekers (bijvoorbeeld een leerkracht, een bibliotheekmedewerker of de schooltandarts) aan het woord over diverse onderwerpen. De ouderkamer is gekoppeld aan de inloop. Bij de kleuters is er iedere week een inloop. U als ouder mag dan in de klas komen kijken wat uw kind de afgelopen tijd gedaan heeft. Eens in de paar weken is er inloop voor de andere groepen. Aansluitend vindt de ouderkamer plaats.

Hulp bij activiteiten

De hulp en het meewerken van ouders op school wordt door ons erg gewaardeerd. U kunt op vele gebieden helpen en er wordt dan ook regelmatig om uw hulp gevraagd voor de vele activiteiten bij ons op school. U kunt hierbij denken aan feesten, excursies, sportdagen e.d.  Uw hulp wordt zeer op prijs gesteld.

 

Snel naar