No demo item exists for the selected template.

  IKC Florence Nightingale werkt met verschillende methoden om de einddoelen basisonderwijs te behalen. Dit geldt voor functionele- en streefdoelen (hogere doelen) Dagelijks wordt door kinderen gewerkt met Snappet tablets en chromebooks in combinatie met onze methoden voor rekenen, taal etc. Wij werken met ipads in de kleuterbouw en kinderen leren programmeren bij Schoolplus. 

  Bij verschillende vakken is de keuze gemaakt om juist niet met een tablet stof te (ver)werken. Zoals bij taal en spelling. De kinderen ontwikkelen zo een goed "taalgevoel", communiceren met elkaar, maar ook leren zij schrijven. Het aanbod op onze school van het curriculum is daarmee divers en zorgt, in combinatie met Schoolplus, voor een afwisselende schooldag voor kinderen. Waarbij bewegen en gezond gedrag (o.a. voeding) veel aandacht krijgt.

  Digitale geletterdheid neemt een steeds grotere rol in binnen het onderwijs. Wij vinden het belangrijk om in deze ontwikkeling mee te bewegen. Zo zijn kinderen goed voorbereid op de toekomst qua kennis en vaardigheden op digitaal vlak.

  Schooljaar 21-22 oriënteren wij ons op een leerlijn digitale geletterdheid. 

  Snappet NL Logo

  Wij zetten Snappet (tabletonderwijs) in bij de volgende vakken:
  • rekenen groep 3 t/m 8
  • begrijpend lezen groep 4 t/m 8
  • automatiseren groep 4 t/m 8
  • studievaardigheden groep 5 t/m 8
  • woordenschat groep 4 t/m 8 
  • technisch lezen groep 6 t/m 8 
  • burgerschap groep 4 t/m 8

  Voor het vak rekenen geldt dat wij gebruik maken van de rekenmethode; Wereld in getallen. Voor begrijpend lezen; Nieuwsbegrip. Onze instructielessen sluiten aan bij het directe instructiemodel.


  Snel naar