No demo item exists for the selected template.

  Snappet NL Logo

  Wij zetten Snappet (tabletonderwijs) in bij de volgende vakken:
  • rekenen groep 3 t/m 8
  • begrijpend lezen groep 4 t/m 8
  • automatiseren groep 4 t/m 8
  • studievaardigheden groep 5 t/m 8
  • woordenschat groep 4 t/m 8 
  • technisch lezen groep 6 t/m 8 
  • burgerschap groep 4 t/m 8

  Voor het vak rekenen geldt dat wij gebruik maken van de rekenmethode; Wereld in getallen. Voor begrijpend lezen; Nieuwsbegrip. Onze instructielessen sluiten aan bij het directe instructiemodel.


  Snel naar