Buitenschoolse opvang

  

Bij IKC Florence Nightingale werken de kinderopvang en de basisschool nauw samen. De buitenschoolse opvang (BSO) is goed geregeld. De kinderen die van de opvang gebruik maken, worden na schooltijd door gro-up kinderopvang opgehaald en lopen naar de BSO-locatie het Toekannest aan het Zanzibarplein. Onder begeleiding van professionele pedagogisch medewerkers worden er verschillende leuke activiteiten aangeboden. Zo krijgen kinderen de gelegenheid om lekker te ontspannen, maar ook om nieuwe talenten te ontdekken.

Gro-up kinderopvang

De kleurrijke en gezellige locaties van gro-up kinderopvang liggen verspreid in de verschillende wijken van Zoetermeer, Boskoop en Alphen aan de Rijn. Gro-up kinderopvang biedt een plek waar kinderen zich met plezier kunnen ontwikkelen. Met onze kinderdagverblijven, peuteropvang en buitenschoolse opvang bieden we voor alle kinderen van 0 tot 13 jaar een uitdagende omgeving. Met activiteiten afgestemd op de leeftijd en interesses van uw kind. Zo beleeft uw kind een fijne dag.

Onze visie op kinderen

Wij luisteren naar kinderen. Wat hebben zij nodig? En helpen hen zo te ontwikkelen en te functioneren in de wereld van de toekomst. Wij laten kinderen zelf ontdekken wat hun kracht is en hoe zij groot willen worden. Behalve dat kinderen spelen leuk vinden, leren zij door te spelen. Waardoor zij ervaringen opdoen en vaardigheden ontwikkelen. Bij gro-up kinderopvang ligt de nadruk op het opdoen van ervaringen, niet op het presteren. Omdat kinderen situaties op verschillende wijze beleven, is het eindresultaat voor ieder kind anders. Zo kleurt een kind op zijn eigen manier de wereld.

Meer informatie over gro-up kinderopvang vindt u op onze website, www.gro-up.nl

Snel naar