Ouderraad

De ouderraad (OR) vervult een belangrijke functie binnen de school. In samenwerking met het team verzorgt de OR veel activiteiten, zoals het sinterklaasfeest, de kerstviering, sportdag en het paasfeest.

Elke maand wordt er op een avond op school vergaderd om alle activiteiten door te spreken. Het schoolteam wordt vertegenwoordigd door twee leerkrachten. De voorzitter en de secretaris zijn ouders. De vergaderingen zijn openbaar en kunnen door alle ouders worden bijgewoond.

Ouderbijdrage

De OR beheert de ouderbijdrage en ondersteunt de school ook financieel. Deze ouderbijdrage is nodig om alle activiteiten op school te bekostigen.
De ouderbijdrage is € 30,- per leerling per jaar. U wordt hierover aan het begin van het jaar met een brief geïnformeerd met het verzoek digitaal te betalen.

Hulpouders

Tijdens het schooljaar informeert de OR u regelmatig over de activiteiten die worden georganiseerd. In de kalender en de nieuwsflits leest u wanneer er extra hulp nodig is. Wilt u meer weten over de OR, of wilt u graag meehelpen tijdens de activiteiten? Spreek dan gerust een van de ouders uit de OR aan, of kijk voor meer informatie op de website van de school.

Meteen aanmelden als hulpouder kan natuurlijk ook. Mail dan vrijblijvend naar: ouderraadfn@gmail.com.

Snel naar