Groep 7

Groep 7 staat bekend als een spannend jaar waarin hard gewerkt moet worden. En dat klopt! Zo leren de kinderen alle regels van de werkwoordspelling toe te passen en krijgen ze alles aangereikt wat nog nodig is om moeilijke woorden goed te schrijven. Rekenen doen we via het digitale leermiddel Snappet en daar komen onderwerpen als verhoudingen, breuken en cijferen aan bod. Het is niet alleen belangrijk dat de leerlingen kennis hebben van bovenstaande onderwerpen, maar ook dat ze bekend zijn met de aanpak om vraagstukken op te lossen. Hiervoor krijgen de leerlingen stappenplannen aangereikt die op veel situaties toepasbaar zijn.

In groep 7 beginnen de leerlingen zich voor te bereiden op het voortgezet onderwijs. Daarom worden de kinderen begeleid in het zelfstandig werken en plannen. Dit leren ze door het wekelijks maken van hun huiswerk en een weektaak, maar ook met het schrijven van een werkstuk.

De bekendmaking van het Voorlopig advies in maart vinden veel kinderen en ouders een spannend moment. Het Voorlopig advies geeft de studierichting aan waarvan de school verwacht de leerling zal uitstromen naar het voortgezet onderwijs. Dit advies is gebaseerd op de prestaties en groei in de laatste 3 schooljaren. Tevens leggen de leerlingen het nationaal Verkeersexamen af. Daarmee bewijzen ze dat ze veilige verkeersdeelnemers zijn.

De kinderen bereiken rond deze leeftijd de puberteit. Dit vraagt aandacht in de begeleiding van deze levensfase. Dit doen we door veel aandacht te geven aan de sociaal emotionele ontwikkeling.

 

 

 

Snel naar