Uw kind aanmelden


Heeft u na het kennismakingsgesprek (zie 'informatie voor ouders') een goed beeld van onze school en wilt u uw kind aanmelden? Dan kunt u het aanmeldformulier invullen. Het formulier zit in het kennismakingspakket dat u krijgt aan het einde van het gesprek.

Als uw kind van een kinderdagverblijf komt of van een andere school, is er altijd sprake van een warme overdracht. Hierbij bespreken wij de ontwikkeling en startsituatie van uw kind.

 

 

Na het aanmelden

Wanneer uw kind bijna 4 jaar is, neemt de leerkracht van groep 1/2 contact met u op om een wenafspraak te maken. Kinderen mogen tien dagdelen komen wennen. Sommige kinderen kunnen al meteen hele dagen naar school, terwijl andere kinderen het liever nog wat rustiger aan doen. Natuurlijk stemmen wij de wenmomenten af op de behoeften van uw kind.

Na de vierde verjaardag mag uw kind echt naar school. Na ongeveer veertien dagen heeft de leerkracht een intakegesprek met u. U kunt dan meer vertellen over uw kind en de leerkracht vertelt hoe uw kind het tot dan toe doet op school en wat u verder van de school kunt verwachten.

 

 

Snel naar