Uw kind aanmelden

IKC Florence Nightingale is een openbare school. Ieder kind is in principe welkom zolang wij aan de onderwijsbehoeften van uw kind kunnen voldoen. Schrijven wij uw kind in, dan heeft de school zorgplicht.

Inschrijven van uw kind kan vanaf 2 1/2 jaar via het inschrijfformulier wat u ontvangt van de directie, na een gesprek en rondleiding. Uw kind gaat dan naar school wanneer het 4 jaar is. Tot het 5e jaar is het kind nog niet leerplichtig. Uw kind gaat wel elke dag naar school.

De school hanteert (vooralsnog) geen postcodebeleid.

Heeft u na het kennismakingsgesprek (zie 'informatie voor ouders') een goed beeld van onze school en wilt u uw kind aanmelden? Dan kunt u het aanmeldformulier invullen. Het formulier zit in het kennismakingspakket dat u krijgt aan het einde van het gesprek en de rondleiding.

Als uw kind van een kinderdagverblijf komt of van een andere school, is er altijd sprake van een warme overdracht. Hierbij bespreken wij de ontwikkeling en startsituatie van uw kind. 

Na het aanmelden

Wanneer uw kind bijna 4 jaar is, neemt de leerkracht van groep 1/2 contact met u op om een wenafspraak te maken. Kinderen mogen tien dagdelen komen wennen. Sommige kinderen kunnen al meteen hele dagen naar school, terwijl andere kinderen het liever nog wat rustiger aan doen. Natuurlijk stemmen wij de wenmomenten af op de behoeften van uw kind.

Na de vierde verjaardag moet uw kind echt naar school. Na ongeveer veertien dagen heeft de leerkracht een intakegesprek met u. U kunt dan meer vertellen over uw kind en de leerkracht vertelt hoe uw kind het tot dan toe doet op school en wat u verder van de school kunt verwachten.

Hierbij is het van belang dat er een verwijzing komt naar het aannamebeleid dat de school momenteel nog hanteert. Verwijs hierbij naar informatie op de eigen schoolwebsite.

Per 1 januari 2024 hanteren scholen binnen Zoetermeer eenzelfde beleid. 

 

 

Snel naar