Uw kind aanmelden

IKC Florence Nightingale is een openbare school. Ieder kind is in principe welkom zolang wij aan de onderwijsbehoeften van uw kind kunnen voldoen. Wordt uw kind bij ons ingeschreven, dan heeft de school zorgplicht.

Aanmelden voor groep 1    

Vanaf hun vierde jaar mogen kinderen in Nederland naar de basisschool. Aanmelden kan vanaf hun derde jaar. Voor iedere basisschool wordt het aantal beschikbare plaatsen voor groep 1 jaarlijks gezamenlijk vastgesteld door de schoolbesturen binnen Zoetermeer.   

Op onze basisschool is het aantal beschikbare plaatsen in groep 1 voor schooljaar 2024-2025: 23 kinderen.   

Met ingang van 1 januari 2025 is het de bedoeling dat de aanmeldingen voor de Zoetermeerse basisscholen geregeld worden via een gezamenlijk, digitaal aanmeldsysteem. Ouders zullen vanaf dan worden gevraagd om een voorkeurslijst van drie scholen te maken. Het kan namelijk zijn dat de school van eerste voorkeur het maximumaantal plaatsen bereikt. De school zal dan via een loting bij de notaris de beschikbare plaatsen toekennen. Mocht de school van de eerste voorkeur het kind niet kunnen plaatsen, dan wordt gekeken of de school van tweede of derde voorkeur het kind kan plaatsen. De volledige aanmeldprocedure komt nadat deze definitief is vastgesteld beschikbaar op www.zonaarhetpo.nl. 
 
Als uw kind van een kinderdagverblijf komt of van een andere school, is er altijd sprake van een warme overdracht. Hierbij bespreken wij de ontwikkeling en startsituatie van uw kind. 

Wennen en starten op de basisschool

Wanneer uw kind aangemeld is en bijna 4 jaar is, neemt de leerkracht van groep 1/2 contact met u op om een wenafspraak te maken. Kinderen mogen tien dagdelen komen wennen. Sommige kinderen kunnen al meteen hele dagen naar school, terwijl andere kinderen het liever nog wat rustiger aan doen. Natuurlijk stemmen wij de wenmomenten af op de behoeften van uw kind.

Na de vierde verjaardag gaat uw kind echt naar school. Na ongeveer veertien dagen heeft de leerkracht een intakegesprek met u. U kunt dan meer vertellen over uw kind en de leerkracht vertelt hoe uw kind het tot dan toe doet op school en wat u verder van de school kunt verwachten.

Snel naar