Groep 3

De informatie die u hier leest is algemene informatie over onze groep 3. Via de Parro-app zijn alle ouders van deze groep uitgenodigd om onze klas te volgen. Via die app worden de ouders op de hoogte gehouden van de dingen die we doen op school, zien ze foto's van activiteiten en geven de juffen informatie door.

 

Groep 3 is een spannend jaar waarin de leerlingen gaan leren lezen, schrijven en rekenen. Ze hebben allemaal een eigen tafeltje, moeten veel zitten en luisteren. Best wel een hele verandering in vergelijking met groep 2! Gelukkig is er ook tijd om te bewegen, te dansen en te spelen.

De hoofdvakken in groep 3 zijn lezen, spelling, schrijven en rekenen.

Wij werken met de taal-leesmethode “Lijn 3”. De leerlingen gaan met (bus)lijn 3, een jaar lang samen op reis door Leesstad. De vrolijke buschauffeur Ben Bus brengt de leerlingen langs 12 haltes (12 thema’s). Bij iedere halte maken de leerlingen kennis met de letters en woorden rondom het thema. Bovendien ontdekken en leren ze er van alles over de wereld om hen heen, omdat er ook wereldoriëntatie lessen in de methode aangeboden worden. Bij elke thema krijgen de leerlingen leeswerk naar huis, zodat ze ook thuis kunnen oefenen met het leren lezen.

Bij Lijn 3 hoort de schrijfmethode Klinkers. Hierdoor leren de leerlingen de nieuwe letters meteen schrijven. De focus in groep 3 ligt op het hebben van een goede pengreep en schrijfhouding. Dit is de basis om netjes te leren schrijven. De leerlingen leren dit jaar het schrijven van de kleine letters, cijfers, rekentekens  en leestekens. Wij schrijven in blokschrift.

Wij rekenen met de methode 'Wereld in Getallen 5'. Wij werken in groep 3 in werkboeken, omdat wij het belangrijk vinden dat de leerlingen de cijfers goed leren schrijven. In groep 3 werken we onder andere met de getallenlijn t/m 100, het splitsen van getallen en optel- en aftrek sommen t/m 20. Ook leren we klokkijken met de hele en halve uren, maken we sommen met geld, bekijken we plattegronden en maken we blokkenbouwsels.

Drie keer per week krijgen de leerlingen les van een vakdocent tijdens SchoolPlus. Hier krijgen de leerlingen onder andere les in: koken, techniek, handvaardigheid, muziek, dans en Engels.

Op maandag en dinsdag staat juf Ella voor de groep en op woensdag, donderdag en vrijdag juf Debby. Op woensdag is juf Ella buiten de klas bezig om leerlingen van onze groep te helpen met lezen.

 

   

Snel naar