Leerlingenraad

Omdat we het als school belangrijk vinden dat kinderen op onze school kunnen meepraten over wat er op school gebeurt en omdat wij kinderen opleiden tot goed burger, hebben we een leerlingenraad. In een leerlingenraad zitten kinderen uit de groepen 5 t/m 8 die hun klas en de school vertegenwoordigen. Zo komen we te weten wat de kinderen van onze school belangrijk vinden.

De leerlingenraad houdt zich bezig met allerlei onderwerpen die de leerlingen belangrijk vinden voor de school. Dat kan zijn: speelmateriaal op het schoolplein, het gezellig maken van de gangen en klassen, het helpen organiseren van een feest, het helpen uitkiezen van nieuw materiaal, een nieuwe methode en nog veel meer. Alle kinderen van de school kunnen ideeën aanreiken aan de leerlingenraad. De leerlingenraad vergadert minimaal één keer in de zes weken onder schooltijd.

Snel naar