Groep 5A en B

Groep 5 zit boordevol kennis. Alles wat we geleerd hebben in groep 4, wordt in groep 5 in een moeilijkere variant aangeboden. De zinnen worden langer, de rekenkundige vraagstukken moeilijker. Het is ook belangrijk dat de leerlingen bewuster worden over dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun werk en taken.

Wij krijgen elke week de vakken rekenen, taal, spelling, lezen, woordenschat, begrijpend lezen, schrijven, verkeer, gym en Kunst&Cultuur. Ook hebben wij vanaf dit jaar aardrijkskunde, geschiedenis en natuur. Met natuur hebben we aan het begin en aan het eind van het schooljaar praktijk. We gaan dan 1 keer per week naar de schooltuinen en gaan daar leuke dingen doen. Denk hierbij aan het zelf werken in een tuintje, soep maken etc.

Met taal en spelling werken we met de methode Staal. De leerlingen leren bij spelling eerst luisteren en nadenken voor ze het woord schrijven. De leerlingen maken hierbij gebruik van de aangeboden categorieën. Met de taallessen werken we elk thema naar een eindproduct toe en wordt het thema afgesloten met een toets. De thema's die aan bod komen zijn: ziekenhuis, nacht, eskimo's, dierentuin, noodweer, draaien, geld en geheimen. Dit jaar beginnen we ook met boekbesprekingen. De leerling leest een boek en geeft hier een presentatie over. Zo leren de leerlingen om voor een groep te presenteren.

Met rekenen werken we met een digitaal leermiddel: Snappet. Alle leerlingen hebben een eigen device, hierop maken zij de verwerking maar ook de toetsen. Tijdens en na de les kan de leerkracht precies zien hoe de leerlingen hebben gewerkt en of zij dichterbij hun streefdoel komen.

Ook krijgen de leerlingen nog SchoolPlus. Drie keer per week krijgen de leerlingen les van een vakdocent. De lessen gaan over koken, techniek, handvaardigheid, muziek, dans en Engels.

Naast de weektaak, die op school wordt gemaakt, krijgen de leerlingen met regelmaat huiswerk mee naar huis. Het huiswerk bestaat uit maak en leerwerk.

Zoals u leest, genoeg ingrediënten om er een leuk en fijn schooljaar van te maken!

 

Snel naar