Veilig pedagogisch klimaat en burgerschap

Als team voelen we ons verantwoordelijk voor alle kinderen. We willen een veilig pedagogisch klimaat scheppen waarin ieder kind zich thuis voelt en gezien wordt. Op de Florence Nightingale hebben we daarom gedurende het schooljaar veel aandacht voor het groepsproces. We respecteren elkaar en er heerst een aanspreekcultuur op school. Iedereen kan en mag elkaar aanspreken op een respectvolle manier.

Kinderen en sociale talenten

Op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling werken we met de methode ‘Kinderen en hun sociale talenten’. Met deze preventieve methode leren kinderen vaardigheden die ze kunnen toepassen in het dagelijkse leven. Er wordt niet alleen met de aangeboden thema’s gewerkt (aardig zijn, conflicten oplossen e.d.), maar ook aan de hand van praktijkvoorbeelden. Daarnaast hebben we een proactieve houding en gaan we uit van de goede intentie.

Burgerschap

We leiden kinderen op tot een goed democratisch burger. Op school zijn er regels en afspraken, zodat ieder kind zich veilig voelt. Ook gaan we uit van vertrouwen. Als school ben je een maatschappij in het klein. We hebben hoge verwachtingen van leerlingen. De school is verantwoordelijk voor een veilige speel/leeromgeving. Iedereen levert zijn eigen bijdrage om goed te kunnen leren. De leerlingenraad bespreekt met regelmaat hoe de zaken op school beter kunnen.

 

Snel naar