Groep 8

Groep 8 is een heel leuk, spannend en belangrijk jaar. Naast alle reguliere vakken heeft groep 8 een bijzonder jaar door het schoolkamp en de eindmusical. Dit is een periode waar zij nog jaren aan gaan terugdenken!

De focus in groep 8 ligt op:

Zelfstandig leren werken met een weektaak.
Rekenen op verschillende niveaus o.a. met breuken, procenten, verhoudingen, meetkunde en cijferend rekenen.
Spelling met  34 categorieën en daarnaast alle regels van werkwoordspelling en grammatica
Taal: spreken, luisteren, woordenschat en taalverkenning.
studievaardigheden o.a. leren hoe je hoofd- en bijzaken in een tekst moet scheiden
2x in de week gym.
tekenen en handvaardigheid.
Engels
Aardrijkskunde, geschiedenis en natuur.
Iedere donderdag huiswerk ter voorbereiding op het vo.
Boekbespreking, spreekbeurt en werkstuk.
Werken op tablets met Snappet.

Overstap naar het voortgezet onderwijs
In januari krijgen de kinderen hun definitieve advies voor het voortgezet onderwijs. In groep 7 hebben de kinderen een voorlopig advies ontvangen. Tijdens het definitieve adviesgesprek met de leerkracht krijgen de kinderen een code mee, waarmee ze zich op één school voor voortgezet onderwijs naar keuze kunnen inschrijven. De open dagen van de middelbare scholen zijn in januari en februari. Wij verwachten dat alle ouders zelf scholen bezoeken met hun kind.

In april 2021 wordt de Cito eindtoets gemaakt. De uitkomst van de toets bepaalt niet meer naar welk type voortgezet onderwijs uw kind gaat. Het advies van de school is bindend. Mocht uw kind de toets slechter maken dan verwacht dan wordt het advies niet aangepast. Scoort uw kind hoger dan het advies van school, dan wordt het advies heroverwogen.

Voor informatie over het VO klikt u op de link. https://www.devogids.nl/

 

Snel naar