Schoolgids, praktische informatie en formulieren

U kunt hier belangrijke formulieren en informatie downloaden.

Basisonderwijs

Zie de schoolpagina op www.scholenopdekaart.nl voor meer informatie en ons informatieboekje.

Informatieboekje 2023-2024
Voedingsbeleid 2022-2023

Verlof aanvragen

Aanvragen van verlof doet u schriftelijk en tijdig bij de directie. Voor verlofaanvragen i.v.m. geloofsovertuiging geeft de school één dag verlof per feest of gebeurtenis.
aanvraagformulier bijzonder verlof

Schoolgids

In de schoolgids vindt u de belangrijkste informatie over onze school.

Schoolgids 2023-2024

Gedragsprotocollen

protocol schorsing en verwijdering juni 2019.pdf 

Snel naar