Absentie melden

Als uw kind ziek of afwezig is, wilt u ons dit dan op tijd laten weten?

Kinderopvang

Wij vragen u ziekmeldingen bij de opvang voor 8.00 uur aan ons door te geven. 

Basisonderwijs

Ziekte of absentie verzoeken wij u telefonisch of via de Parro app te melden voor 8:20 uur. Telefonisch kunt u ons bereiken op nummer: (079) 331 97 54. 
De directie neemt contact met u op indien uw kind zonder bericht afwezig is.

Snel naar