Absentie melden

Als uw kind ziek of afwezig is, wilt u ons dit dan op tijd laten weten?

Kinderopvang

Wij vragen u ziekmeldingen bij de opvang voor 8.00 uur aan ons door te geven.

Basisonderwijs

Ziekte of absentie verzoeken wij u telefonisch te melden tussen 08.00 en  08.30 uur op (079) 331 97 54. 
De directie neemt contact met u op indien uw kind zonder bericht afwezig is.

Snel naar