Groep 4A

In groep 4 bouwen de kinderen voort op de kennis die ze hebben verkregen vanuit groep 3. Daar waar ze net hebben leren lezen, moeten ze nu verhalen lezen en lastigere vraagstukken beantwoorden. Ze hebben vorig jaar leren optellen en aftrekken; dit jaar zijn de sommen moeilijker en maken ze kennis met keersommen. Daarnaast krijgen de leerlingen voor bijna alle vakken een nieuwe methode!  

Met taal en spelling werken we met de methode: Staal. Met deze methode leren de leerlingen bij spelling eerst luisteren en nadenken voordat ze het woord opschrijven. Hierbij maken de leerlingen gebruik van de aangeboden categorieën. Met de taallessen worden themawoorden aangeboden voor woordenschat en werken de leerlingen elk thema naar een eindproduct toe. Dit kan een gedicht, een verhaal of bijvoorbeeld een lied zijn. Dit presenteren ze ook in de laatste week. De thema’s die in groep 4 aan bod komen zijn: Start, Onderweg, Klein, Nodig, Lekker, Slapen, Gek en Kleding.

Met rekenen werken we met de methode: Wereld in getallen 5. De lessen worden aangeboden via Snappet, dit is een digitaal leermiddel. Alle leerlingen hebben een eigen device, hierop maken zij de verwerking. Tijdens en na de les kan de leerkracht precies zien hoe de leerlingen hebben gewerkt en of zij dichterbij hun streefdoel komen. 

Daarnaast hebben we ook nog vakken zoals technisch lezen, wereldoriëntatie, verkeer en schrijven. Ook krijgen de leerlingen drie keer per week een uur les van een vakdocent. Dit wordt SchoolPlus genoemd. Hier krijgen de leerlingen onder andere les in: koken, techniek, handvaardigheid, muziek, dans en Engels. 

Kortom: Een jaar waarin de leerlingen kennismaken met heel veel nieuwe onderwerpen en leerstof! 

 

 

   

 

Snel naar