Groep 6

De leerlingen van groep 6 zitten in de bovenbouw. Dit betekent dat we de leerlingen alvast bewust willen maken dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun werk en taken. Hiervoor werken we met een weektaak en een huiswerkmap. Elke donderdag krijgen de leerlingen nieuw huiswerk mee. Dit bestaat uit maakwerk en leerwerk. 

Elke maandag krijgen de leerlingen een nieuwe weektaak. Meerdere keren per week krijgen ze hier onder schooltijd tijd voor. Ze werken dan onder andere aan rekenen, spelling en woordenschat. Ze moeten proberen dit aan het einde van de week af te hebben.

Met taal en spelling werken we met de methode: Staal. Met deze methode leren de leerlingen bij spelling eerst luisteren en nadenken voordat ze het woord opschrijven. Hierbij maken de leerlingen gebruik van de aangeboden categorieën. Met de taallessen werken we elk thema naar een eindproduct toe. Dit kan een gedicht, een verhaal of bijvoorbeeld een lied zijn. Dit presenteren ze ook in de laatste week. De thema’s die in groep aan bod komen zijn: Amsterdam, pronkstukken, zeebenen, ondergronds, sport, spijsvertering, plankenkoorts en jungle.

Met rekenen werken we met de methode: Wereld in getallen 5. De lessen worden aangeboden met Snappet, dit is een digitaal leermiddel. Alle leerlingen hebben een eigen device, hierop maken zij de verwerking. Tijdens en na de les kan de leerkracht precies zien hoe de leerlingen hebben gewerkt en of zij dichterbij hun streefdoel komen.

Daarnaast hebben we ook nog vakken zoals begrijpend lezen, wereldoriëntatie, verkeer en technisch lezen. Ook krijgen de leerlingen drie keer per week een uur les van een vakdocent. Dit noemen bij schoolplus. Hier krijgen de leerlingen onder andere les in: koken, techniek, handvaardigheid, muziek, dans en Engels.

 

Ook dit jaar gaan we er weer een onwijs gaaf jaar van maken!

 


 

Snel naar