Speeltaalhuis

In IKC Florence Nightingale is een speeltaalhuis gevestigd, dat onderdeel uitmaakt van gro-up kinderopvang. Het speeltaalhuis is voor kinderen van 2 tot 4 jaar en drie ochtenden in de week geopend. Al spelend en lerend worden kinderen gestimuleerd in hun taal- en denkontwikkeling, in de ontwikkeling van hun creativiteit en persoonlijkheid en in het samen spelen.

Thema’s

Het speeltaalhuis is gevestigd in een lokaal van de Florence Nightingale. De ruimte heeft verschillende themahoeken waar kinderen in kunnen spelen en werken. Aan het Zanzibarplein hebben wij een buitenspeelruimte en aan de overkant een prachtige speeltuin voor jonge kinderen, waarin ze naar hartenlust kunnen spelen.

VVE

Twee deskundige pedagogisch medewerkers begeleiden de groep. Zowel het speeltaalhuis als de Florence Nightingale werkt met vroeg- en voorschoolse educatie (VVE), waarin extra aandacht is voor de taalontwikkeling. Er wordt met de Piramide-methode gewerkt in de groepen, waardoor er een doorgaande leerlijn van peutergroep tot basisschool is. De thema’s waarmee we werken, stemmen we op elkaar af en we hebben door het jaar heen ook gezamenlijke activiteiten.

Snel naar