Speeltaalhuis Kern

De kleuters leren spelenderwijs aan de hand van thema’s. Er is veel interactie en aandacht voor de woordenschat, letters, cijfers en sociale vorming. Ook is er aandacht voor ontdekkend leren. Onderwijs buiten school maakt hier onderdeel van uit. We bezoeken bijvoorbeeld het wijkpark en de supermarkt.

Iedere ochtend starten de lessen in de kring. Daarna werken de kinderen in groepjes in de themahoeken. In de klas hangt een planbord met een dag- en weekplanning. We werken met de grote kring en kleine kring. In de grote kring zitten alle kinderen, de kleine kring is gericht op interactie, woordenschat en extra instructie. De kleine kring is ook bedoeld voor verdieping op taal- en rekengebied.

In groep 1/2 krijgen de jongste kinderen een maatje aangewezen. De oudste kinderen draaien al wat langer mee in de groep en weten precies hoe alles gaat. Zij ondersteunen de jongere kinderen, waardoor ook zij snel hun draai in de groep weten te vinden.

Snel naar